Speciální vzdělávací aktivity pro směr TA v pedagogice a výchově v r. 2017

2) Akreditace (MSMT-6842/2015-1-335) níže popsané skupiny ws: „Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy“  se stejnými tématy ale s termíny pro rok 2017 umožňuje tento projekt opakovat. Giles Barrow (TSTA-education) nabídl další termíny v  roce 2017. Záleží pouze na Vašem zájmu. Registrace je otevřená.

Pro malý zájem byla tato serie 5 modulů zrušena resp. výhledově přesunuta do jara 2018.

Protože proběhla  jijiž celá serie všech pěti modulů v r. 2016, je možné se  dotázat  kteréhokoli z  účastníků  (Jana Harvanová – harvanj@atlas.cz, Miroslav Hricz – miroslav.hricz@prevalis.org , Lucie Laudová – lucie.laudova@seznam.cz, Pavlína Seidlerová – p.seidlerova@seznam.cz, Petrt Soják – sojakpetr@centrum.cz, Martin Butkovský – mbutkovsky@adlerka.sk, Martina Vondrová – vondrovamartina@seznam.cz, Jan Šimek jan.bob.simek@gmail.com ).

 

 

 

vzdelavanai_b
Článek obsahuje související odkazy
Registrační formulář ZDE >>